Info

Woon en zorgcentrum Onze Lieve Vrouw is een prachtig rusthuis, met serviceflats, thuiszorg, kort en dagverblijf en nog veel meer.

Het rusthuis is gelegen te wezembeek oppem (Brussel) in de dichte nabijheid van Sint-Pieters Woluwe, Kraainem, Sterrebeek, Tervuren.

Pers

Persbericht 18-01-2012

De academie van het Woon- en Zorgcentrum Onze-Lieve-Vrouw

te Wezembeek-Oppem stelt tentoon

Aquarellen van extreme plekken op aarde

 

 

De academie is een groepje van bewoners, die verblijven in het Woon- en Zorgcentrum en die elke maandagmorgen, onder leiding van Michèle Pittevils, samenkomen om te lezen, te kijken, te vertellen, te tekenen en te schilderen.

Uit de kamer komen om iets te doen waar men niet zeker van is dat men dit zal kunnen vraagt moed en de tussenstappen voor men effectief iets op papier heeft zijn groot.  Toch zijn de leden van de academie er in geslaagd om door het samen schilderen met als onderwerp “extreme plaatsen op aarde” hun deur naar de hele wereld te openen.

De vernissage gaat door op 26 januari om 14 uur op de tweede zorgafdeling en in het centrum voor kort verblijf.

 

 

Exposition de l’'académie de la résidence de soins et services onze-Lieve-Vrouw

à Wezembeek-Oppem

Aquarelles de lieux extrêmes sur terre

 

L'académie est un groupe d’habitants de la résidence de soins et services, qui se réunissent tous les lundis matin, dirigée par Michèle Pittevils, pour lire, regarder, raconter, dessiner et peindre.

Il faut du courage et de la volonté pour quiter sa chambre et faire quelque chose dont on n'est pas sûr de pouvoir réaliser. Et ce n’est que pas par pas que les peintures se réalisent. Pourtant, les membres de l'académie ont réussi ensemble dans la peinture a ouvrir leurs portes sur le monde avec le sujet “lieux extrêmes sur terre”. 

Le vernissage aura lieu le 26 Janvier à 14 heures à la seconde unité de soins et au centre de   séjour de courte durée.

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Persbericht  31-12-2011

Om 03uur heeft de zorgequipe met nachtdienst vastgesteld dat er wateroverlast was op afdeling twee. In het belang van de bewoners werd direct het noodplan opgestart.  Eén bewoner werd tijdelijk  overgebracht naar een andere vrije kamer en de wachtdienst werd opgeroepen voor een technische interventie.  De oorzaak van de overlast was een spontaan gebroken bout ter hoogte van de waterontharder.  Dankzij de aanwezigheid van reserveonderdelen was om 04u20 de het lek al hersteld en al het water opgekuist. De bewoner die werd overgebracht naar een andere kamer zal na het weekend kunnen terug keren naar haar eigen kamer.  

Cette nuit à 03h l'équipe de soins du service de nuit a constaté qu'il y avait des inondations dans la deuxième section. Dans l'intérêt des résidents on a immédiatement lancé le plan d'urgence. Un résident a été temporairement transférés à une autre chambre et on a appelé le service de garde pour une intervention technique. La cause de la perturbation était un boulon cassé au niveau de l’adoucisseur d'eau. Grace à la présence de pièces de rechange la fuite était réparé et la totalité de l'eau nettoyée à 04h20.  Après le week-end, le résident qui a été transféré à une autre chambre sera de retour dans sa chambre.

 

 

 

 

Persbericht 16-12-2011

Kerstmarkt in het dagverzorgingscentrum van het wzc-OLVrouw

Op woensdag 21 december tussen 16 en 20 uur verwelkomen de gasten en personeelsleden van het dagverzorgingscentrum iedereen op hun kerstmarkt.  U kan er zlefgemaakte kerstgeschenkjes vinden, gebakjes en een … gezellige sfeer

 

 

 

 

 

Persbericht 12-12-2011
Veranderde rijrichting in de JB de Keyzerstraat.

Met ingang van 12-12-2011 is terug de normale rijrichting van toepassing in de JB De Keyzerstraat.   Het woon- en zorgcentrum is dus voortaan alleen bereikbaar via de st pieterskerk

 

Flat type C

Flat type D

Flat type E

Duplexflat

Hoekflat

Flat Type B

Flat Type A

Flat met 3 slaapkamers