Centrum voor Dagverblijf

Het dagverzorgingscentrum heeft een zorg- en opvangondersteunende functie voor ouderen (gasten) zodat de familie en mantelzorgers ademruimte krijgen en de zorg in de thuissituatie langer kan worden volgehouden.

We streven naar een geïndividualiseerde begeleiding om elke gast een zinvolle daginvulling en zorg aan te bieden waar het bevorderen en behouden van de zelfredzaamheid centraal staan.

Voor wie?

De gasten van het centrum zijn semi-valide en zorgbehoevende ouderen (zonder intensieve medische controle) die ofwel alleenstaand zijn en thuiswonend, samenwonen met een partner of inwonen bij de kinderen. Zij kunnen twee of meerdere dagen per week in het centrum verblijven.

Prijs

Voor een dag in het centrum betaalt u € 34,89.

Openingstijden

Het centrum is geopend van maandag tot vrijdag van 8u30 tot 17u, met uitzondering van feestdagen.

Inbegrepen

Koffie, dranken, middagmaal (op voorschrift van de huisarts is een dieetmaaltijd mogelijk), verzorging, incontinentie- en verzorgingsmateriaal, activiteiten.

Niet inbegrepen

Vervoer van en naar het centrum, kinesitherapie, medicatie, kapster, pedicure en logopedie.

Een dag in het centrum

Bij aankomst wordt elke gast onthaald met een lekker kopje koffie en een versnapering. Gedurende de voormiddag worden één of meerdere activiteiten aangeboden zoals “de krant lezen” of een “crea activiteit”. Een vaste activiteit is dagelijks het samen bereiden van het middagmaal waarin elke gast volgens zijn/haar interesse maximaal wordt betrokken.

Het middagmaal wordt samen genuttigdVoor de gasten die dit wensen of die er nood aan hebben is er na de maaltijd de mogelijkheid tot middagrust in de rustruimte.

De namiddag vangt opnieuw aan met een gezellige koffietafel gevolgd door een activiteit die zorgvuldig wordt uitgekozen, rekening houdend met de interesses van de gasten, het bevorderen van sociale contacten en de nodige variatie.

Gasten kunnen gebruik maken van de diensten van het Woon- en Zorgcentrum. Op woensdag en donderdag kunnen zij naar de kapster gaan en op dinsdag is er een pedicure aanwezig. Gasten die dit wensen kunnen op dinsdag deelnemen aan de eucharistieviering in het Woon- en Zorgcentrum. 

Aanmelden

Indien u een verblijf in het Centrum voor Dagverblijf overweegt kan u een opnamedossier en een bezoek aanvragen door contact te nemen met mevr. Sandra Verlaak (verantwoordelijke administratie en onthaal) op het nummer 02/731.27.39.